Waterschapszaken

Een waterschap is een instelling van de overheid welke verantwoordelijk is voor het beheer van water. Dit kunnen uiteenlopende zaken zijn, zoals schoon drinkwater, de zorg voor veilige dijken en het onderhoud van het water (meren, rivieren etc) in het betreffende gebied. Bij waterschapszaken speelt het bestuursrecht een grote rol. De wet- en regelgeving hierover is vaak vrij complex. Als ondernemer of particulier kunt u in een geschil terecht komen met het waterschap. Het is verstandig om allereerst met het waterschap het geschil proberen op te lossen. Komt u er met het waterschap niet uit? Schakel dan een bestuursrecht advocaat in om u bij te staan.

De rol van een advocaat

Doordat het waterschap een overheidsinstelling is, met een grote machtspositie, is het verstandig om u bij geschillen te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Het advies van een advocaat tijdens de procedure kan het verschil maken. Zo kan een advocaat helpen bij het indienen van een bezwaarschrift, een beroepschrift indienen of tijdens eventuele procedures u adviseren en bijstaan.