Vreemdelingenrecht

Als vreemdeling in Nederland heb je rechten en plichten, ook al bezit je niet de Nederlandse nationaliteit. In het vreemdelingenrecht zijn deze rechten en plichten van vreemdelingen opgenomen. In het bestuursrecht waar de relatie tussen burger en overheid centraal staan, is ook het vreemdelingenrecht opgenomen. De wet- en regelgeving van het vreemdelingenrecht hebben betrekking op het verblijf, eventuele toelating en de verwijdering van vreemdelingen die niet in aanmerking komen om in Nederland te blijven. Nederland kent een hoop vreemdelingen die momenteel in Nederland zijn en in afwachting van een toelating of verwijdering.

Regulier vreemdelingenrecht en asielrecht

Binnen het vreemdelingenrecht zijn er twee peilers. Te weten het asielrecht en het vreemdelingenrecht. In het asielrecht gaat het om situaties waarbij de vreemdeling niet terug kan reizen, denk bijvoorbeeld aan politieke gevangen en mensen uit oorlogsgebied. Het reguliere vreemdelingenrecht gaat het niet om mensen die asiel aanvragen, maar om mensen die in aanmerking komen voor gezinshereniging, studenten en mensen die hier komen werken (expats).

Wet- en regelgeving

Vreemdelingenrecht is een onderdeel van het bestuursrecht, waardoor er vaak een overlapping plaatsvindt tussen deze rechtsgebieden. De belangrijkste wet- en regelgeving zijn opgenomen in onderstaande wetten en besluiten.

  • Vreemdelingenbesluit
  • Voorschrift Vreemdelingen
  • Vreemdelingenwet 2000
  • Vreemdelingencirculaire

Vreemdelingenrecht advocaat

Krijgt u als vreemdeling te maken met het vreemdelingenrecht? De vraagstukken waar u mee te maken kunt krijgen binnen het vreemdelingenrecht zijn vrij divers. Een vreemdelingenrecht advocaat is op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving en kan u bijstaan bij geschillen met de overheid of bij vragen die u heeft over het proces.