Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht heeft invloed op de omgeving waarin de inwoners van Nederland leven. Dit gaat om de natuur, het water, het land en het milieu van Nederland. Het omgevingsrecht heeft dan ook in grote mate te maken het het ruimtelijk ordeningsrecht. Als ondernemer of particulier kan je dus al snel te maken krijgen met het omgevingsrecht bij bijvoorbeeld milieuzaken of bij het bouwen van woningen. Veranderingen in het omgevingsrecht kunnen grote gevolgen hebben voor burgers en ondernemers. Veranderingen in het omgevingsrecht komen geregeld voor door de veranderingen in het politieke landschap.

Omgevingsrecht is een complex rechtsgebied

De vele wet- en regelgeving maken van het omgevingsrecht een erg complex rechtsgebied. Het omgevingsrecht is een onderdeel van het bestuursrecht in Nederland en is vaak onderhevig aan veranderingen. Dit maakt het voor mensen en bedrijven zonder juridische kennis niet makkelijker op als er een geschil ontstaat of als u in beroep wilt gaan tegen een besluit van de overheid.

Omgevingswet

In 2021 zal de Omgevingswet in werking treden. In de Omgevingswet worden alle wetten en regels samengevoegd, zodat de regels vereenvoudigt worden betreffende de ruimtelijke ontwikkeling.

Omgevingsrecht advocaat

Het omgevingsrecht is een specifiek rechtsgebied waarin een advocaat zich dient te specialiseren. Bent u het oneens met een beslissing en wilt u bezwaar maken of krijgt u te maken met een ander soort geschil? Omgevingsrecht advocaten hebben de juiste kennis in huis om u te adviseren en eventueel bij te staan tijdens een gerechtelijke procedure.