Milieuvergunningen

In het milieurecht wordt logischerwijs het milieu beschermt. In het milieurecht zijn niet alleen zaken opgenomen die direct het milieu beschermen, maar er is ook aandacht voor het beschermen van het leefmilieu voor mensen. In dit vrij complexe rechtsgebied zijn dus ook de voorwaarden opgenomen die het verstrekken van een milieuvergunning mogelijk maken. Dit heeft vooral betrekking op nieuwbouwprojecten, het verwijderen van asbest of het aanvragen van een bouwvergunning voor uw huis. Particulieren en ondernemers krijgen bij deze zaken te maken met de overheid voor het aanvragen van milieuvergunningen. Er worden vaak veel voorwaarden gesteld aan het verlenen van een milieuvergunning.  Deskundige bestuursrecht advocaten met kennis van het milieurecht kan u bij dit soort zaken bijstaan.

Waar wordt op gelet voor het verstrekken van een milieuvergunning?

De belangrijkste zaken waar naar gekeken wordt bij het verstrekken van een milieuvergunning, is de invloed op de bodem-, lucht- en waterverontreiniging. Hierbij is het tevens belangrijk dat er niet teveel gebruik gemaakt wordt van natuurlijke grondstoffen. Ook zal er gekeken worden naar welke invloed het verstrekken van de milieuvergunning heeft op de omliggende natuur. Doordat dit vrij complexe materie is, kan er om tal van redenen een vergunning aanvraag afgewezen worden of om aanvullende voorwaarden gevraagd. Heeft u hierbij hulp nodig? Schakel dan een advocaat in met kennis over milieuvergunningen.

Milieuvergunning advocaat

Wilt u een milieuvergunning aanvragen of is de aanvraag afgewezen en wilt u hiertegen in beroep? Dan dient u een advocaat te zoeken die binnen het bestuursrecht zich heeft gespecialiseerd in het milieurecht. De betreffende advocaat kan u wegwijs maken door het gehele proces en u adviseren over de stappen die u dient te ondernemen.