Naturalisaties

Heeft u in Nederland uw leven opgebouwd en woont en werkt u hier? Dan is het mogelijk om te naturaliseren en in aanmerking te komen voor het Nederlanderschap. Om in aanmerking te komen voor het Nederlanderschap dient u bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een verzoek in te dienen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst zal vervolgens uw aanvraag beoordelen. Als uw aanvraag om wat voor reden dan ook afgewezen wordt, is het mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. Dit beroep loopt via de bestuursrechter. Een bestuursrecht advocaat kan u tijdens het gehele proces begeleiden en adviseren.

Nederlander worden

Als u zichzelf wilt naturaliseren om zo in aanmerking te komen voor het Nederlanderschap zijn hier een aantal voorwaarden aan verbonden. Hieronder treft u de belangrijkste voorwaarden en zaken welke invloed kan hebben op uw aanvraag.

  • Zo kunt u in aanmerking komen als u minimaal 5 jaar onafgebroken in het Koninkrijk der Nederlanden gewoond heeft.
  • Als u een geregistreerde relatievorm van minimaal 3 jaar heeft met een Nederlandse staatsburger.
  • De inburgeringscursus behaald heeft.
  • Uw identiteit is bevestigd. Dit wordt geverifieerd aan de hand van officiële documenten.

Tevens zal er worden nagegaan of er vermoedens zijn dat de aanvrager een gevaar vormt voor de samenleving.

Naturalisatie advocaat

Een naturalisatie advocaat is op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving. Zodoende kan de advocaat u tijdens de aanvraag tot aan een eventueel bezwaar juridisch ondersteunen. Door een bestuursrecht advocaat met kennis van naturalisatie in te schakelen vergroot u de kans op een positief oordeel.