Verkeershandhaving

Elke gemeente heeft zijn eigen verkeershandhaving beleid. De wet- en regelgeving hierover zijn opgenomen in het bestuursrecht. Vaak leiden de regels hierover voor een hoop onduidelijkheid. Dit is zeker het geval als u een boete ontvangt. Een advocaat bestuursrecht of een verkeersrecht advocaat kan u in deze gevallen adviseren over de beste manier om bezwaar te maken tegen de boete. Krijgt u te maken met de verkeershandhaving? Schakel dan een deskundige advocaat in om u te laten vertegenwoordigen.

Verkeersboete

In Nederland worden er ieder jaar miljoenen verkeersboetes uitgeschreven. Dit zijn parkeerboetes, boetes voor te hard rijden, gevaarlijk rijgedrag en zo zijn er nog telbare situaties waarbij u een verkeersboete kunt krijgen. Logischerwijs zijn natuurlijk niet alle verkeersboetes terecht. U als vermeend dader bent er vaak niet mee eens dat u een boete heeft ontvangen en daarnaast maakt de verantwoordelijke instantie voor het uitschrijven van een boete ook wel eens fouten. U kunt tegen deze verkeersboetes in bezwaar gaan. Grote kans dat uw bezwaar zal worden afgewezen, maar het heeft altijd zin om hiertegen in beroep te gaan om de boete nietig te laten verklaren. Eventueel kunt u zich wenden tot de officier van Justitie, de kantonrechter of het gerechtshof. Een verkeersrecht advocaat kan u tijdens dit proces eventueel bijstaan.