Asielrecht

Het Vluchtelingenverdrag en het Europees recht bepalen in grote mate het Nederlands asielrecht. Natuurlijke speelt ook de Nederlandse vreemdelingenwet een grote rol in de wet- en regelgeving betreffende het asielrecht. Het asielrecht is bijna constant in ontwikkeling, waardoor er veel wijzigingen plaatsvinden. Bestuursrecht advocaten met een specialisatie in het asielrecht kunnen mensen bijstaan tijdens de asielaanvraag. Door de juiste vertegenwoordiging wordt het duidelijk of u asiel krijgt of op welke gronden de asielaanvraag is afgewezen.

Asiel in Nederland

Een asiel verzoek kan in Nederland alleen gedaan worden als de persoon een vluchteling is. Voor het verkrijgen van een verblijfsvergunning zijn er een aantal peilers welke van toepassing zijn. Zo wordt er gekeken of de aanvrager asiel krijgt om onderstaande redenen.

  • wegens ras of sociale groep
  • wegens nationaliteit
  • Sociaal wegens politieke overtuiging
  • wegens godsdienst
  • Onvoldoende veilig land

Loopt de persoon van de asielaanvraag risico’s in het land van herkomst wegens één van deze redenen? Dan is er kans om in Nederland asiel aan te vragen. Een asielrecht advocaat inschakelen is verstandig om uw zaak aanhangig te maken en te bekijken of de asielaanvraag goed verloopt.

Asiel aanvragen

Bij de Nederlandse overheid kunt u een asielaanvraag indienen. U vraagt dan om een verblijfsvergunning waarmee u in Nederland mag blijven. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) beoordeelt vervolgens het verzoek en zal bepalen of er een verblijfsvergunning toegewezen wordt. De aanvraag van asiel kan gedaan worden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Allereerst dient er logischerwijs een asielaanvraag gedaan te worden. Deze dient door de aanvrager ondertekend te worden. Bij het indienen van de aanvraag zal u te horen krijgen waar en wanneer uw asielprocedure start.

Asielrecht advocaat

Asielrecht advocaten hebben zich gespecialiseerd in het Nederlandse vreemdelingenrecht. Het inschakelen van een asielrecht advocaat kan erg belangrijk zijn tijdens uw asielaanvraag. Schroom dan ook niet om een advocaat te benaderen en uw casus voor te leggen.