Ruimtelijke ordeningsrecht

Het ruimtelijk ordeningsrecht bevat de wet- en regelgeving waarbij de leefruimte wordt ingericht en benut. Hierbij staan de individuele en gemeenschappelijke belangen centraal. De wet ruimtelijke ordening (Wro) is het belangrijkste deel van het ruimtelijk ordeningsrecht. In deze wet wordt aangegeven op welke manier plannen dienen opgezet te worden en wie de verantwoordelijkheid heeft over deze plannen. De diverse bestuursorganen en de overheid gaan over de indeling.

Ruimtelijke ordeningsrecht in praktijk

In Nederland moet iedereen kunnen wonen en dient er de mogelijkheid te zijn om te ondernemen. Dit betekend natuurlijk niet dat alles zomaar gebouwd kan worden. In het ruimtelijke ordeningsrecht wordt er bekeken of de plannen haalbaar zijn en welke invloed deze plannen hebben op de leefomgeving en de natuur. De overheid zal hierin een belangenafweging bij het verlenen van bijvoorbeeld een vergunning voor een bedrijf of huis. Denk bijvoorbeeld aan een fabriek die gebouwd wordt naast een woonwijk of een boerderij naast een natuuromgeving. Het ruimtelijke ordeningsrecht kan dus een hoop zaken behelzen die uw leefomgeving veranderen. Het is dan ook zaak om mocht u hiermee te maken krijgen juridische hulp in te schakelen. In dit proces kan een ruimtelijke ordeningsrecht advocaat u adviseren en bijstaan tijdens het proces.

Advocaten ruimtelijke ordeningsrecht

Het ruimtelijke ordeningsrecht is een complex rechtsgebied met een woud aan wet- en regelgeving. Advocaten ruimtelijke ordeningsrecht zijn doorgaans op de hoogte van de huidige wet ruimtelijke ordening (Wro) en hebben ervaring in het bestuursrecht, waardoor het inschakelen van een advocaat zeker kan bijdragen aan uw zaak.