Ambtenarenrecht

De rechten en plichten van ambtenaren en de werkgever zijn geregeld in het ambtenarenrecht. Het ambtenarenrecht heeft te maken met deels arbeidsrecht en deels bestuursrecht. Maatregelen die worden genomen in het ambtenarenrecht vinden plaats in de vorm van een besluit. Dit is het grootste verschil met het normale arbeidsrecht. Het is voor ambtenaren bijvoorbeeld niet mogelijk om te onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden van het contract.  Al deze zaken zijn vastgelegd door het opgestelde reglement van de overheid. Je spreekt dan ook pas over een ambtenaar als hij of zij instemt met dit door het overheid opgestelde reglement. Technisch gezien wordt een ambtenaar namelijk niet aangenomen, maar aangesteld. Dit heeft als resultaat dat niet alle bepalingen overeenkomen met het reguliere arbeidsrecht. Bij geschillen tussen ambtenaren en de werkgever kan een bestuursrecht advocaat met kennis over het ambtenarenrecht u van dienst zijn.

Conflicten binnen het ambtenarenrecht

Geschillen tussen de ambtenaar aan de ene kant en de overheid aan de andere kant, hebben in de meeste gevallen betrekking op ontslag, geschillen omtrent de arbeidsvoorwaarden, reorganisaties en disciplinaire maatregelen die door de werkgever worden besloten. Als ambtenaar gelden er andere regels tijdens een arbeidsovereenkomst dan een normale arbeidsovereenkomst. Een ambtenarenrecht advocaat is op de hoogte van de huidige wet- en regelgeving en zal dus precies weten hoe de wet in elkaar steekt. Hiermee is het dus verstandig om bij conflicten binnen het ambtenarenrecht een bestuursrecht advocaat in de arm te nemen.

Ontslag van een ambtenaar

Als ambtenaar kan je niet zomaar ontslagen worden. Hiervoor dient een geldige grond te zijn die beschreven wordt in het ambtenarenrecht. Dit gesloten ontslagstelsel geldt binnen het ambtenarenrecht. Denkt u onterecht ontslagen te zijn en wilt u dit aanvechten? Een ambtenarenrecht advocaat kan u hierbij adviseren en bijstaan tijdens het proces tot aan de rechtszaal.

Ambtenarenrecht advocaat

Wilt u advies over uw zaak of wilt u zich graag laten vertegenwoordigen door een ambtenarenrecht advocaat? Via deze website kunt u in contact komen met advocaten bestuursrecht met kennis over het ambtenarenrecht. Hiermee bent u ervan verzekerd dat u de best mogelijke vertegenwoordiging heeft en de advocaat uw verdediging op zich neemt.