Sociaal zekerheidsrecht

Het sociaal zekerheidsrecht is een onderdeel van bestuursrecht. In Nederland is er een omvangrijk systeem aan wet- en regelgeving waarin het sociaal zekerheidsrecht wordt geregeld. Deze wet- en regelgeving is van toepassing op werknemers, werkgevers, werklozen, zzp’ers, arbeidsongeschikten en ouderen. Gelukkig heeft Nederland dit uitgebreide stelsel om zo mensen te helpen die in problemen komen als zij arbeidsongeschikt raken, hun baan kwijt raken of als een bedrijf failliet gaat.

De sociale voorzieningen in Nederland

Nederland heeft vele sociale voorzieningen om mensen te helpen. Denk hierbij aan uitkeringen, medische hulpmiddelen die beschikbaar worden gesteld en re integratietrajecten voor mensen die lang arbeidsongeschikt zijn geweest en weer willen werken. Deze voorzieningen worden betaald door de overheid.  

In januari 2015 is de Participatiewet operationeel geworden. Simpel gezegd houdt de Participatiewet in dat iedereen die aan het werk is, maar daar ondersteuning voor nodig heeft, gebruik kan maken van deze wet. In Participatiewet zijn de Wet Sociale Werkvoorziening en de Wet Werk en Bijstand gecombineerd. Ook onderdelen van de Wajong zijn hierin opgenomen.

Geschil binnen het sociaal zekerheidsrecht

Een bestuursrecht advocaat met kennis van sociaal zekerheidsrecht heeft een uitgebreide kennis over dit omvangrijke stelsel. Bij een geschil is het raadzaam om een sociaal zekerheidsrecht advocaat in de arm te nemen om de zaak niet verder te laten escaleren. Vaak zit u al in een vervelende situatie en kan een geschil voor een hoop extra stress zorgen. Door u te laten adviseren door een advocaat of jurist weet u precies wat u kunt verwachten en welke stappen genomen dienen te worden.

Sociaal zekerheidsrecht advocaat

Het inschakelen van een sociaal zekerheidsrecht advocaat kan een hoop betekenen voor uw zaak. Wordt uw uitkering stopgezet, bent u het oneens met de sociale voorzieningen of heeft u een ander probleem? Het advies of juridische begeleiding van een advocaat sociaal zekerheidsrecht biedt handvatten om uw zaak aanhangig te maken of in beroep te gaan.